Tankovat kapalinu do ostřikovačů bez plastových kanystříků